vod

Vroba a predaj ohrievacch telies pre priemysel a domcnos
Predaj a servis elektrickch spotrebiov

O spolonosti Ld-toptel

Naa spolonos dodva a ponka irok sortiment ohrievacch telies rzneho pouitia, kde sa sname vyhovie i najnronejm poiadavkm zkaznka v sriovej aj kusovej vrobe elektrickch ohrievacch telies. Na vrobu ohrievacch (vyhrievacch) telies sa pouvaj materily najlepej kvality dodvan prednmi svetovmi vrobcami. Vysok kvalita materilu, dlhodob sksenos s vvojom a vrobou a dsledn kontrola vetkch poadovanch parametrov zaruuj vysok kvalitu ohrievacch telies a ich dlhodob ivotnos.

Trubkov teles ohrevu

S uren na ohrev plynov ( vzduch, technick plyny ) a kvapaln ( voda, olej, viskzne kvapaliny, galvanick a chemick lzne) v priemysle a domcnosti. Tieto teles ohrevu tvoria najdleitejiu a najrozsiahlejiu oblas ponkanho sortimentu. Vynikaj rozmanitosou typov a preveden, vlastn ohrev je zabezpeovan vdy odolnmi kovovmi ohrevnmi tyami zo pecilnych materilov.

Keramick ohrievacie teles a infraiarie

pre ohrev vzduchu, nepriamy ohrev vody, teles pre suiarne, umel liahne at.. Vznamn skupina telies ohrevu, ktor spja pouitie keramickch prvkov ako nosnkov pre ohrevn pirlu. Tto konfigurcia dovouje dosahova bene teploty cez 1000 C v oblasti kontaktu ohrevnho drtu so vzduchom. Hlavne pre bojlry, elektrokotle a vodn ndre s nepriamym ohrevom, ohrevy vzduchu, kaliace pece, elektrick pjkovaky a zvraky, at.

Kontaktn ohrev pevnch telies ohrevn patrny a psy

Ohrevn patrny valcovho tvaru s napjacmi prvodmi na jednej strane. Vyznauj sa vysokm vkonom vzhadom k svojej vekosti a vyaduj uloenie v presnom otvore. Najastej materil pl᚝a je nerezov oce a mosadz. Pre ohrev foriem, jadernkov, zvracch lt, vo vetkch priemyselnch odboroch. Ohrievacie psy teles ohrevu prispsoben ku kontaktnmu ohrevu vstrekovacch trysiek a inch prvkov valcovho tvaru na priemyselnch strojoch. Hlavne pre ohrev vstrekovacch lisov v odbore tvarovanie plastov.

Ohrievacie teles pre vybavenie eleznc

rozlin prvky vstroje koajovch vozidiel, hlavne z oblasti vykurovania vagnov a lokomotv, ohrevu vhybok v zimnom obdob, pecilne poistky, pecilne senzory a hlsie, viacplov UIC zstrky a zsuvky, ovldacie prvky. Hlavne pre eleznin vagny, lokomotvy a stacionrne zariadenia.

Prsluenstvo ohrevnch telies

PID regultory, termostaty, obmedzovae teploty, tepeln poistky, termolnky, kompenzan vedenie, teplotne a mechanicky odoln napjacie kble, samostatn ohrevn drty (guat a ploch drt), prstrojov nstrky, keramick, sudov a a izolan materil, atd. Vade, kde je treba vlastn ohrevn teleso doplni regulciou i almi, pecilnymi prvkami.

Vroba atypickch telies a konzultcia

pri spracovan projektu novch telies.

Teme sa na spolon spoluprcu. Ing. Juraj Laurenk
Copyright and Webmaster JARLU - Tvorba web stránok